در حال بارگزاری...

User

دکتر عظیم اکبرزاده خیاوی

دکترای حرفه‌ای بیوشیمی آزمایشگاهی
شماره نظام پزشکی: آ-592

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای حرفه‌ای بیوشیمی آزمایشگاهی


فهرستمدارک تحصیلی


دکترای حرفه‌ای بیوشیمی آزمایشگاهی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

هیچ پروانه مطبی برای این عضو ثبت نشده است.

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

نوع آدرس کد پستی تلفن
محل کار
تهران
انستیتو پاستور ایران
66492595
  • محل کار
  • تهران
    انستیتو پاستور ایران
  •     66492595