در حال بارگزاری...

User

دکتر فهیمه سالور

تخصص بیماری‌های کودکان
شماره نظام پزشکی: 78411

آخرین مدرک تحصیلی

تخصص بیماری‌های کودکان


فهرستمدارک تحصیلی


تخصص بیماری‌های کودکان

دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

شهر مجاز پروانه استان هرمزگان- شهرستان میناب- شهر میناب
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص بورد (دانشنامه) بیماری‌های کودکان
تاریخ انقضا 1404/9/1
 • شهر مجاز پروانه
 • استان هرمزگان- شهرستان میناب- شهر میناب
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1404/9/1
 • مدرک مربوطه
 • تخصص بورد (دانشنامه) بیماری‌های کودکان
شهر مجاز پروانه استان هرمزگان- شهرستان میناب- شهر میناب
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص بورد (دانشنامه) بیماری های کودکان
تاریخ انقضا 1399/10/19
 • شهر مجاز پروانه
 • استان هرمزگان- شهرستان میناب- شهر میناب
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1399/10/19
 • مدرک مربوطه
 • تخصص بورد (دانشنامه) بیماری های کودکان

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

نوع آدرس کد پستی تلفن
محل کار
بندرعباس
میناب-بیمارستان ابوالفضل میناب
مطب
بندرعباس
میناب -ساختمان هلال احمر
 • محل کار
 • بندرعباس
  میناب-بیمارستان ابوالفضل میناب
 • مطب
 • بندرعباس
  میناب -ساختمان هلال احمر