در حال بارگزاری...

دکتر کیسان موذنی

دکتر کیسان موذنی

تخصص جراحی مغز و اعصاب
شماره نظام پزشکی: 138561

آخرین مدرک تحصیلی

تخصص جراحی مغز و اعصاب


فهرستمدارک تحصیلی


تخصص جراحی مغز و اعصاب

دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

شهر مجاز پروانه استان زنجان- شهرستان ابهر- شهر ابهر
نوع پروانه مجوز فعالیت پزشکی (شهر دوم)
مدرک مربوطه تخصص بورد (دانشنامه) جراحی مغز و اعصاب
تاریخ انقضا 1404/05/02
 • شهر مجاز پروانه
 • استان زنجان- شهرستان ابهر- شهر ابهر
 • نوع پروانه: مجوز فعالیت پزشکی (شهر دوم)
 • تاریخ انقضا: 1404/05/02
 • مدرک مربوطه
 • تخصص بورد (دانشنامه) جراحی مغز و اعصاب
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص بورد (دانشنامه) جراحی مغز و اعصاب
تاریخ انقضا 1406/06/31
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1406/06/31
 • مدرک مربوطه
 • تخصص بورد (دانشنامه) جراحی مغز و اعصاب

فهرستمجوزهای تبلیغات

هیچ پروانه تبلیغاتی برای این عضو ثبت نشده است.

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

هیچ آدرسی برای این عضو ثبت نشده است.