در حال بارگزاری...

User

دکتر مریم محمدیان حکمی

فوق تخصص بیماری‌های عفونی کودکان
شماره نظام پزشکی: 100771

آخرین مدرک تحصیلی

فوق تخصص بیماری‌های عفونی کودکان


فهرستمدارک تحصیلی


فوق تخصص بیماری‌های عفونی کودکان

تخصص بیماری‌های کودکان

دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

شهر مجاز پروانه استان هرمزگان- شهرستان بندرعباس- شهر بندرعباس
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه فوق تخصص بورد (دانشنامه) بیماری‌های عفونی کودکان
تاریخ انقضا 1402/3/31
 • شهر مجاز پروانه
 • استان هرمزگان- شهرستان بندرعباس- شهر بندرعباس
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1402/3/31
 • مدرک مربوطه
 • فوق تخصص بورد (دانشنامه) بیماری‌های عفونی کودکان
شهر مجاز پروانه استان هرمزگان- شهرستان بندرعباس- شهر بندرعباس
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه فوق تخصص بورد (دانشنامه) بیماری‌های عفونی کودکان
تاریخ انقضا 1401/2/15
 • شهر مجاز پروانه
 • استان هرمزگان- شهرستان بندرعباس- شهر بندرعباس
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1401/2/15
 • مدرک مربوطه
 • فوق تخصص بورد (دانشنامه) بیماری‌های عفونی کودکان
شهر مجاز پروانه استان هرمزگان- شهرستان بندرعباس- شهر بندرعباس
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه فوق تخصص بورد (دانشنامه) بیماری های عفونی کودکان
تاریخ انقضا 1400/3/21
 • شهر مجاز پروانه
 • استان هرمزگان- شهرستان بندرعباس- شهر بندرعباس
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1400/3/21
 • مدرک مربوطه
 • فوق تخصص بورد (دانشنامه) بیماری های عفونی کودکان
شهر مجاز پروانه استان هرمزگان- شهرستان میناب- شهر میناب
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه فوق تخصص بورد (دانشنامه) بیماری های عفونی کودکان
تاریخ انقضا 1399/11/8
 • شهر مجاز پروانه
 • استان هرمزگان- شهرستان میناب- شهر میناب
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1399/11/8
 • مدرک مربوطه
 • فوق تخصص بورد (دانشنامه) بیماری های عفونی کودکان
شهر مجاز پروانه استان هرمزگان- شهرستان میناب- شهر میناب
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه فوق تخصص بورد (دانشنامه) بیماری های عفونی کودکان
تاریخ انقضا 1398/11/9
 • شهر مجاز پروانه
 • استان هرمزگان- شهرستان میناب- شهر میناب
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1398/11/9
 • مدرک مربوطه
 • فوق تخصص بورد (دانشنامه) بیماری های عفونی کودکان

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

نوع آدرس کد پستی تلفن
محل کار
میناب
درمانگاه بهداشتی درمانی شهرک
7981636335
 • محل کار
 • میناب
  درمانگاه بهداشتی درمانی شهرک
 •     7981636335