در حال بارگزاری...

User

دکتر زهرا تقی پورصابری

تخصص بیماری‌های کودکان
شماره نظام پزشکی: 124473

آخرین مدرک تحصیلی

تخصص بیماری‌های کودکان


فهرستمدارک تحصیلی


تخصص بیماری‌های کودکان

دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان ورامین- شهر ورامین
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص بورد (دانشنامه) بیماری‌های کودکان
تاریخ انقضا 1405/8/29
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان ورامین- شهر ورامین
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1405/8/29
 • مدرک مربوطه
 • تخصص بورد (دانشنامه) بیماری‌های کودکان
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان ورامین- شهر ورامین
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص بورد (دانشنامه) بیماری های کودکان
تاریخ انقضا 1400/8/28
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان ورامین- شهر ورامین
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1400/8/28
 • مدرک مربوطه
 • تخصص بورد (دانشنامه) بیماری های کودکان

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

نوع آدرس کد پستی تلفن
سایر
ورامین
بیمارستان ۱۵خرداد
6648133731
35023000
 • سایر
 • ورامین
  بیمارستان ۱۵خرداد ،کدپستی: 6648133731
 •     35023000