در حال بارگزاری...

User

نیلوفر گودرزی

تخصص دندانپزشکی کودکان
شماره نظام پزشکی: 120977

آخرین مدرک تحصیلی

تخصص دندانپزشکی کودکان


فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص بورد (دانشنامه) دندانپزشکی کودکان
تاریخ انقضا 1399/7/25
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1399/7/25
 • مدرک مربوطه
 • تخصص بورد (دانشنامه) دندانپزشکی کودکان
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص بورد (دانشنامه) دندانپزشکی کودکان
تاریخ انقضا 1397/6/13
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1397/6/13
 • مدرک مربوطه
 • تخصص بورد (دانشنامه) دندانپزشکی کودکان

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

نوع آدرس کد پستی تلفن
تهران
شریعتی بالاتر از میر داماد روبروی پمپ بنزین ساختمان پزشکان مینا ط 1 و 4
22252641
 • تهران
  شریعتی بالاتر از میر داماد روبروی پمپ بنزین ساختمان پزشکان مینا ط 1 و 4
 •     22252641