در حال بارگزاری...

دکتر مقداد قاسمی گرجی - فوق تخصص جراحی عروق

دکتر مقداد قاسمی گرجی

فوق تخصص جراحی عروق
شماره نظام پزشکی: 151947

آخرین مدرک تحصیلی

فوق تخصص جراحی عروق


فهرستمدارک تحصیلی


فوق تخصص جراحی عروق

تخصص جراحی عمومی

دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

هیچ پروانه مطبی برای این عضو ثبت نشده است.

فهرستمجوزهای تبلیغات

هیچ پروانه تبلیغاتی برای این عضو ثبت نشده است.

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

نوع آدرس کد پستی تلفن تصویر تابلو
محل کار
شیراز
بیمارستان نمازی
7193711351
36474332
09170026644
---