در حال بارگزاری...

دکتر حسین روازاده

دکتر حسین روازاده

دکترای حرفه‌ای پزشکی
شماره نظام پزشکی: 58290

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای حرفه‌ای پزشکی


به استناد رای هیات عالی سازمان نظام پزشکی و تایید رای مذکور در دادگاه تجدید نظر استان تهران، نامبرده محکوم به محرومیت دائم از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته در سراسر کشور می‌باشد

فهرستمدارک تحصیلی


دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

هیچ پروانه مطبی برای این عضو ثبت نشده است.

فهرستمجوزهای تبلیغات

هیچ پروانه تبلیغاتی برای این عضو ثبت نشده است.

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

هیچ آدرسی برای این عضو ثبت نشده است.