در حال بارگزاری...

User

غلامرضا کردافشاری

دکترای تخصصی (Ph.D) طب سنتی ایرانی
شماره نظام پزشکی: 97670

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی (Ph.D) طب سنتی ایرانی


فهرستمدارک تحصیلی


1395/09/03
دکترای تخصصی (Ph.D) طب سنتی ایرانی

1382/07/29
دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه دکترای تخصصی (Ph.D) - طب سنتی ایرانی
تاریخ انقضا 1400/9/2
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1400/9/2
 • مدرک مربوطه
 • دکترای تخصصی (Ph.D) - طب سنتی ایرانی
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه دکترای حرفه ای - پزشکی
تاریخ انقضا 1398/12/28
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1398/12/28
 • مدرک مربوطه
 • دکترای حرفه ای - پزشکی
شهر مجاز پروانه استان مازندران- شهرستان ساری- شهر ساری
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه دکترای حرفه ای - پزشکی
تاریخ انقضا 1398/12/28
 • شهر مجاز پروانه
 • استان مازندران- شهرستان ساری- شهر ساری
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1398/12/28
 • مدرک مربوطه
 • دکترای حرفه ای - پزشکی
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه دکترای حرفه ای - پزشکی
تاریخ انقضا 1398/12/28
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1398/12/28
 • مدرک مربوطه
 • دکترای حرفه ای - پزشکی

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

هیچ آدرسی برای این عضو ثبت نشده است.