در حال بارگزاری...

User

تابنده ابراهیمی

تخصص زنان و زایمان
شماره نظام پزشکی: 98732

آخرین مدرک تحصیلی

تخصص زنان و زایمان


فهرستمجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص بورد (دانشنامه) زنان و زایمان
تاریخ انقضا 1399/6/19
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1399/6/19
 • مدرک مربوطه
 • تخصص بورد (دانشنامه) زنان و زایمان
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه تخصص بورد (دانشنامه) زنان و زایمان
تاریخ انقضا 1397/12/29
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1397/12/29
 • مدرک مربوطه
 • تخصص بورد (دانشنامه) زنان و زایمان
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه مجوز فعالیت پزشکی
مدرک مربوطه تخصص بورد (دانشنامه) زنان و زایمان
تاریخ انقضا 1398/10/18
 • شهر مجاز پروانه
 • استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
 • نوع پروانه: مجوز فعالیت پزشکی
 • تاریخ انقضا: 1398/10/18
 • مدرک مربوطه
 • تخصص بورد (دانشنامه) زنان و زایمان

اطلاعات تماسیمحل‌های ارائه خدمت

نوع آدرس کد پستی تلفن
درمانگاه
پاکدشت
پاکدشت - خیابان مطهری - کوچه شهید حسن قمی - درمانگاه مرجان
3391657454
36022800
دامغان
بيمارستان ولايت
35225121
35225123
 • درمانگاه
 • پاکدشت
  پاکدشت - خیابان مطهری - کوچه شهید حسن قمی - درمانگاه مرجان ،کدپستی: 3391657454
 •     36022800