در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان خراسان شمالی | شهر بجنورد | رشته تخصص بیماری‌های قلب و عروق# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر سمیه خطیب زاده 133040 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
2 دکتر محمدرضا رسولی ات-55 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد اتباع خارجي - پزشکي
3 دکتر علیرضا روشنی مقدم 27971 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
4 دکتر مصطفی سمیع زاده لاهیجی 105876 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
5 دکتر علی سپهری 44926 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
6 دکتر مصطفی فرج پور 149959 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
7 دکتر نیایش قربانی 161361 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
8 دکتر فاطمه محمدی 140522 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
9 دکتر مریم مژدکانلو 95341 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي
10 دکتر الهام نیری ترشیزی 115231 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-بجنورد پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا