در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان خراسان شمالی | شهر بجنورد | رشته تخصص درمان ریشه (اندودانتیکس)# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر مرضیه جعفری 134082 تخصص درمان ریشه (اندودانتیکس)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
2 دکتر فرید حقدادی 159526 تخصص درمان ریشه (اندودانتیکس)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی خراسان شمالی-بجنورد دندانپزشکي
3 دکتر مهسا دست پاک 148558 تخصص درمان ریشه (اندودانتیکس)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
4 دکتر سیدناصر رحیمی زاده حسینی 90629 تخصص درمان ریشه (اندودانتیکس)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی خراسان شمالی-بجنورد دندانپزشکي
5 دکتر سیدامیر رضوی سطوتی 95212 تخصص درمان ریشه (اندودانتیکس)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی خراسان شمالی-بجنورد دندانپزشکي
6 دکتر فرناز فرامرزیان 177230 تخصص درمان ریشه (اندودانتیکس)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
7 دکتر مریم گل محمدی 127677 تخصص درمان ریشه (اندودانتیکس)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی خراسان شمالی-بجنورد دندانپزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا