در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان خراسان شمالی | شهر بجنورد | رشته کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری)# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 مژگان احمدی ب-1546 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) خراسان شمالی-بجنورد بينايي‌سنجي
2 فرزانه اعلمی فریمان ب-341 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) خراسان شمالی-بجنورد بينايي‌سنجي
3 اعظم ایرانیان ب-1500 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) خراسان شمالی-بجنورد بينايي‌سنجي
4 ملیحه بهادری ب-1956 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) بينايي‌سنجي
5 جلیل بهزادی ب-1643 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) خراسان شمالی-بجنورد بينايي‌سنجي
6 سعید جعفری ب-1212 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) خراسان شمالی-بجنورد بينايي‌سنجي
7 سیده فاطمه حسینی خبوشان ب-1977 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) بينايي‌سنجي
8 حامد رضائی ب-542 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) خراسان شمالی-بجنورد بينايي‌سنجي
9 امین سرابندی ب-956 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) خراسان شمالی-بجنورد بينايي‌سنجي
10 مریم شیروانی ب-791 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) خراسان شمالی-بجنورد بينايي‌سنجي
11 رقیه صفرزاده ب-1380 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) خراسان شمالی-بجنورد بينايي‌سنجي
12 یلدا عباسی ب-1044 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) خراسان شمالی-بجنورد بينايي‌سنجي
13 مهرنوش قوپرانلو ب-1233 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) خراسان شمالی-بجنورد بينايي‌سنجي
14 علی مختاری ب-353 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) خراسان شمالی-جاجرم بينايي‌سنجي
15 الهه ملکشی ب-1798 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) تهران-تهران بينايي‌سنجي
16 آیلین نصیری ب-139 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) خراسان شمالی-بجنورد بينايي‌سنجي
17 مهدی همت افزا ب-2233 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) بينايي‌سنجي

فهرست اعضا جستجوی اعضا