در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان خوزستان | شهر بهبهان | رشته تخصص روان‌پزشکی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر شاهرخ اکبریان 61537 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-بهبهان پزشکي
2 دکتر مریم تاج دینی 118770 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
3 دکتر الهام زینلی 73042 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-اهواز پزشکي
4 دکتر فاطمه عرفانی فر 137518 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی کهگیلویه و بویراحمد-کهگیلویه پزشکي
5 دکتر فروغ قنواتی 121838 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-بهبهان پزشکي
6 دکتر سعید محمدحسنی 91380 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
7 دکتر مریم ممتازان 69007 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-بهبهان پزشکي
8 دکتر علی مهربان 101866 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-بهبهان پزشکي
9 دکتر مهدی پاکروان نژاد 75090 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-بهبهان پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا