در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان مازندران | شهر بابل | رشته تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی)# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر محمدباقر آبادیان 87201 تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
2 دکتر مرتضی ادبی 47997 تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
3 دکتر سودابه تیرگرطبری 30424 تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
4 دکتر سید محسن رضوانی دیوکلائی 36642 تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
5 دکتر محمدعلی شاکریان 18449 تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
6 دکتر آذر شیرزادیان کبریا 67360 تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
7 دکتر سامان عزیزی چماچار 163013 تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
8 دکتر آیت عیسی زاده 89544 تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
9 دکتر سیدمصطفی قاسم زاده دیوا 100986 تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-فریدونکنار پزشکي
10 دکتر نوراله معتمد 15553 تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا