در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان چهارمحال و بختیاری | شهر لردگان | رشته تخصص بیماری‌های داخلی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر حمیدرضا اشرفی موغاری 98121 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی سیستان و بلوچستان-چابهار پزشکي
2 دکتر بهرخ امامی 137920 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
3 دکتر گلشن تقی پوربروجنی 126057 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی چهارمحال و بختیاری-لردگان پزشکي
4 دکتر غزال رفیعائی 135062 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی چهارمحال و بختیاری-لردگان پزشکي
5 دکتر محمود شیرانی 92633 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی چهارمحال و بختیاری-لردگان پزشکي
6 دکتر هومن صمدی 94189 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی چهارمحال و بختیاری-لردگان پزشکي
7 دکتر حسین کرباسیون 10416 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
8 دکتر محمدجواد کیانی نژاد 161386 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
9 دکتر مریم یوسفی ناغانی 109228 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی چهارمحال و بختیاری-بروجن پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا