در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان گیلان | شهر لنگرود | رشته تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر فاطمه بدخشان مهر 87809 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی گیلان-لاهیجان پزشکي
2 دکتر رضا رکنی 92347 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی گیلان-لنگرود پزشکي
3 دکتر سعید صباحی 117047 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی گیلان-لنگرود پزشکي
4 دکتر سعید عبدالکریمی کومله 99368 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی ثبت نشده یا اطلاعات اشتباه ثبت شده-ثبت نشده یا اطلاعات اشتباه ثبت شده پزشکي
5 دکتر شکراله قدرتی 47437 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی اصفهان-فلاورجان پزشکي
6 دکتر محمد نیکوکار 151882 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
7 دکتر مقداد وریانی 149415 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی گیلان-لنگرود پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا