در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان آذربایجان شرقی | شهرستان سراب | رشته دکترای حرفه‌ای داروسازی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهرستان نوع عضویت
1 دکتر نگار آهوار د-26505 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
2 دکتر مهین افخم د-9478 دکترای حرفه‌ای داروسازی آذربایجان شرقی-سراب داروسازي
3 دکتر لیدا افندی پورخیاوی د-15706 دکترای حرفه‌ای داروسازی آذربایجان شرقی-تبریز داروسازي
4 دکتر الهه اولادنورالهی د-32906 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
5 دکتر ندا بالائی د-31206 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
6 دکتر نیلوفر بالائی د-22615 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
7 دکتر امیرحسین بلندی د-29847 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
8 دکتر پریسا جعفری آزاد د-8642 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
9 دکتر حسن جلیل زاده د-12206 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
10 دکتر جواد جوادی د-8660 دکترای حرفه‌ای داروسازی آذربایجان شرقی-سراب داروسازي
11 دکتر مهسا دولت پناه د-25167 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
12 دکتر مج