در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان تهران | شهرستان پردیس | رشته دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهرستان نوع عضویت
1 دکتر علی آزادی 143149 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-پردیس دندانپزشکي
2 دکتر نغمه آزمون 62784 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی سمنان-سمنان دندانپزشکي
3 دکتر ملیکا آستانه 188115 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-بومهن دندانپزشکي
4 دکتر شیرین آقاجانی پور 182921 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
5 دکتر احسان اتابک 129032 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-پردیس دندانپزشکي
6 دکتر پگاه احمدمهرابی 199949 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
7 دکتر سیدعلی اعتمادزاده 176879 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-ملارد دندانپزشکي
8 دکتر نگار افشاری 197854 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-بومهن دندانپزشکي
9 دکتر آزیتا امیرحمزه یگانه 144615 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-جاجرود دندانپزشکي
10 دکتر سهیل امیری 175921 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-پردیس دندانپزشکي
11 دکتر مریم بدری قمی زاد 85103 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-پردیس دندانپزشکي
12 دکتر مریم براتی 194651 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی اصفهان-نجف آباد دندانپزشکي
13 دکتر نازنین بهادری بیرگانی 160448 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-شهریار دندانپزشکي
14 دکتر شیما بهمنی 193857 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-بومهن دندانپزشکي
15 دکتر شیوا بهمنی 168787 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-بومهن دندانپزشکي
16 دکتر الناز بیاتی 192567 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
17 دکتر ارمیا تقی نیا 196357 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
18 دکتر سحر جباری 179846 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-بومهن دندانپزشکي
19 دکتر سپیده جباری 198857 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-پردیس دندانپزشکي
20 دکتر ثمره جزایری 211594 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
21 دکتر بهاره جعفری 195381 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
22 دکتر رسول جلیل پور 198586 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-پردیس دندانپزشکي
23 دکتر مریم جمشیدی 150318 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
24 دکتر معین جمشیدی 167186 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
25 دکتر آتوسا حاج برات 150249 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
26 دکتر امیرحسین حدادزاده 182180 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-بومهن دندانپزشکي
27 دکتر محمدحسین حقیقت پور 153709 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
28 دکتر امیرحسین حمیدی 191223 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
29 دکتر فرزانه حیدری رهنی 200975 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
30 دکتر هومن خانزاده 199980 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
31 دکتر فراز خاکی 150167 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
32 دکتر مسعود خدابخش 125573 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-پردیس دندانپزشکي
33 دکتر مهرداد خسروانی دهکردی 175920 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
34 دکتر ندا داودی 190344 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-بومهن دندانپزشکي
35 دکتر شایان درویش 162316 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
36 دکتر هانی دنیوی 200675 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-پردیس دندانپزشکي
37 دکتر آرمین دیزجیان فردزنجانی 190550 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-پردیس دندانپزشکي
38 دکتر سهیلا رئیس قاسم 77561 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-تهران دندانپزشکي
39 دکتر محسنه رحیمی 175967 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
40 دکتر مهدیه رضائی 201608 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
41 دکتر یاسمن رضائی 176456 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-بومهن دندانپزشکي
42 دکتر ساسان رضازاده کارمزدی 151051 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
43 دکتر غلامرضا رضانژادزحمت کش 93999 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-پردیس دندانپزشکي
44 دکتر ایمان رمضانی خرازی 140853 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-تهران دندانپزشکي
45 دکتر علیرضا زینی وند 154710 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-پردیس دندانپزشکي
46 دکتر احسان سلاجقه 99986 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-پردیس دندانپزشکي
47 دکتر سرور سلیمانی نائینی 98847 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-بومهن دندانپزشکي
48 دکتر فاطمه سهراب نیا 195408 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
49 دکتر سارا سی ماه 174070 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
50 دکتر شاهین سیفی تبار 166916 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا