در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 کارشناسی مامایی 4
2 دکترای حرفه‌ای پزشکی 3
3 تخصص بیماری‌های کودکان 1
4 تخصص جراحی عمومی 1
5 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 1

بازگشت به صفحه جستجو