در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 10
2 دکترای حرفه‌ای پزشکی 9
3 تخصص بیماری‌های داخلی 3
4 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 2
5 تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی) 2
6 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 2
7 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 2
8 تخصص چشم‌پزشکی 2
9 تخصص زنان و زایمان 2
10 تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی) 1
11 تخصص بیماری‌های کودکان 1
12 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) 1
13 کارشناس ارشد مشاوره مامایی 1
14 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1
15 کارشناسی مامایی 1

بازگشت به صفحه جستجو