در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 11
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 10
3 تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی) 3
4 تخصص بیماری‌های داخلی 3
5 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 3
6 کارشناسی مامایی 3
7 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 2
8 تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی) 2
9 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 1
10 تخصص بیماری‌های کودکان 1
11 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) 1
12 تخصص چشم‌پزشکی 1
13 تخصص زنان و زایمان 1
14 تخصص طب اورژانس 1
15 کارشناس ارشد مشاوره مامایی 1
16 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1
17 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) 1

بازگشت به صفحه جستجو