در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 5
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 4
3 کارشناسی مامایی 2
4 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 1
5 تخصص بیماری‌های کودکان 1
6 تخصص زنان و زایمان 1

بازگشت به صفحه جستجو