در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 8
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 8
3 تخصص زنان و زایمان 3
4 تخصص بیماری‌های داخلی 2
5 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 2
6 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 1
7 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 1
8 تخصص بیماری‌های کودکان 1
9 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) 1
10 کارشناسی مامایی 1

بازگشت به صفحه جستجو