در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 7
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 7
3 تخصص بیماری‌های داخلی 2
4 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 2
5 تخصص زنان و زایمان 2
6 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 1
7 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 1
8 کارشناسی مامایی 1

بازگشت به صفحه جستجو