در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 22
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 17
3 تخصص بیماری‌های کودکان 3
4 تخصص بیماری‌های داخلی 2
5 تخصص پزشکی ورزشی 2
6 تخصص درمان ریشه (اندودانتیکس) 1
7 تخصص دندانپزشکی ترمیمی 1
8 تخصص روان‌پزشکی 1
9 دکترای تخصصی (Ph.D) طب سنتی ایرانی 1
10 کارشناسی مامایی 1

بازگشت به صفحه جستجو