در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 24
2 کارشناسی مامایی 9
3 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 7
4 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری 1
5 کارشناسی ارشد مامایی 1
6 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1

بازگشت به صفحه جستجو