در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 8
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 5
3 کارشناسی مامایی 5
4 تخصص طب کار 3
5 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 2
6 تخصص پزشکی خانواده 1
7 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1
8 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) 1

بازگشت به صفحه جستجو