در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 7
2 دکترای حرفه‌ای پزشکی 4
3 کارشناسی مامایی 4
4 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 1
5 تخصص بیماری‌های کودکان 1
6 تخصص بیهوشی 1
7 تخصص پزشکی فیزیکی و توان‌بخشی 1
8 تخصص روان‌پزشکی 1
9 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1
10 کارشناسی علوم تغذیه 1

بازگشت به صفحه جستجو