در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 87
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 69
3 کارشناسی مامایی 40
4 کارشناسی کاردرمانی 5
5 کارشناسی گفتاردرمانی 4
6 تخصص بیماری‌های کودکان 3
7 تخصص ارتودانتیکس 2
8 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 2
9 کارشناسی ارشد بینایی‌سنجی (اپتومتری) 2
10 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) 2
11 کارشناسی علوم تغذیه 2
12 تخصص بیماری‌های داخلی 1
13 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 1
14 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) 1
15 تخصص طب اورژانس 1
16 تخصص طب کار 1
17 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1

بازگشت به صفحه جستجو