در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 12
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 5
3 کارشناسی ارشد مامایی 2
4 کارشناسی مامایی 2
5 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 1
6 تخصص طب کار 1

بازگشت به صفحه جستجو