در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 59
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 36
3 کارشناسی مامایی 17
4 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 2
5 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 2
6 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) 2
7 تخصص چشم‌پزشکی 2
8 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 2
9 کارشناسی گفتاردرمانی 2
10 کارشناسی کاردرمانی 2
11 تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی) 1
12 تخصص بیماری‌های داخلی 1
13 تخصص بیماری‌های دهان، فک و صورت 1
14 تخصص بیماری‌های کودکان 1
15 تخصص زنان و زایمان 1
16 تخصص طب اورژانس 1
17 تخصص طب کار 1

بازگشت به صفحه جستجو