در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 7
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 4
3 تخصص بیماری‌های داخلی 1
4 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1
5 کارشناسی گفتاردرمانی 1
6 کارشناسی مامایی 1

بازگشت به صفحه جستجو