در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 12
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 11
3 کارشناسی مامایی 11
4 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 2
5 تخصص زنان و زایمان 2
6 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 1
7 تخصص بیماری‌های داخلی 1
8 تخصص بیماری‌های کودکان 1
9 تخصص بیهوشی 1
10 کارشناسی ارشد مامایی 1
11 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1
12 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) 1
13 کارشناسی علوم تغذیه 1
14 کارشناسی گفتاردرمانی 1

بازگشت به صفحه جستجو