در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 3
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 3
3 کارشناسی مامایی 2
4 تخصص بیماری‌های داخلی 1
5 تخصص بیماری‌های کودکان 1
6 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 1
7 تخصص زنان و زایمان 1
8 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1
9 کارشناسی گفتاردرمانی 1

بازگشت به صفحه جستجو