در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 22
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 20
3 کارشناسی مامایی 9
4 تخصص بیماری‌های کودکان 4
5 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 4
6 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 4
7 تخصص زنان و زایمان 3
8 کارشناسی گفتاردرمانی 3
9 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 2
10 تخصص بیماری‌های داخلی 2
11 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 2
12 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) 2
13 کارشناسی کاردرمانی 2
14 تخصص جراحی عمومی 1
15 تخصص روان‌پزشکی 1
16 کارشناسی ارشد بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1
17 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) 1
18 کارشناسی علوم تغذیه 1

بازگشت به صفحه جستجو