در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 22
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 12
3 تخصص بیماری‌های کودکان 4
4 کارشناسی مامایی 3
5 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 2
6 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 1
7 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 1
8 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) 1
9 تخصص چشم‌پزشکی 1
10 تخصص درمان ریشه (اندودانتیکس) 1

بازگشت به صفحه جستجو