در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 31
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 9
3 کارشناسی مامایی 6
4 تخصص بیماری‌های کودکان 3
5 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 2
6 تخصص بیماری‌های داخلی 2
7 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 2
8 تخصص جراحی عمومی 1
9 تخصص طب کار 1
10 فلوشیپ بیماری ایدز بالینی (HIV/AIDS) 1

بازگشت به صفحه جستجو