در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 27
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 24
3 کارشناسی مامایی 10
4 تخصص بیماری‌های کودکان 3
5 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 3
6 تخصص بیماری‌های داخلی 2
7 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 1
8 تخصص بیهوشی 1
9 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) 1
10 تخصص چشم‌پزشکی 1
11 تخصص زنان و زایمان 1
12 کارشناسی ارشد علوم تغذیه 1
13 کارشناسی ارشد مامایی 1
14 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1
15 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) 1
16 کارشناسی علوم تغذیه 1
17 کارشناسی گفتاردرمانی 1
18 کارشناسی کاردرمانی 1

بازگشت به صفحه جستجو