در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 12
2 دکترای حرفه‌ای پزشکی 11
3 کارشناسی مامایی 6
4 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 1
5 تخصص بیماری‌های کودکان 1
6 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 1
7 تخصص جراحی عمومی 1
8 تخصص زنان و زایمان 1

بازگشت به صفحه جستجو