در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 22
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 9
3 کارشناسی مامایی 9
4 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 1
5 تخصص جراحی عمومی 1
6 تخصص روان‌پزشکی 1
7 تخصص زنان و زایمان 1
8 کارشناسی ارشد بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1

بازگشت به صفحه جستجو