در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 8
2 کارشناسی مامایی 7
3 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 2
4 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 1
5 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 1
6 کارشناسی ارشد بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1
7 کارشناسی گفتاردرمانی 1

بازگشت به صفحه جستجو