در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 9
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 7
3 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 3
4 کارشناسی مامایی 3
5 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 2
6 تخصص بیماری‌های داخلی 2
7 کارشناسی علوم تغذیه 2
8 تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی) 1
9 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 1
10 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) 1
11 تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی) 1
12 تخصص چشم‌پزشکی 1
13 تخصص زنان و زایمان 1
14 کارشناسی ارشد علوم تغذیه 1
15 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1

بازگشت به صفحه جستجو