در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 8
2 کارشناسی مامایی 5
3 تخصص بیماری‌های داخلی 1
4 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری 1
5 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 1

بازگشت به صفحه جستجو