در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 کارشناسی مامایی 9
2 دکترای حرفه‌ای پزشکی 8
3 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 4
4 تخصص بیماری‌های کودکان 1
5 کارشناسی علوم تغذیه 1
6 کارشناسی گفتاردرمانی 1
7 کارشناسی کاردرمانی 1

بازگشت به صفحه جستجو