در حال بارگذاری...

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 18
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 3
3 کارشناسی مامایی 3
4 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 2
5 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 2
6 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 2
7 تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی) 1
8 تخصص بیماری‌های داخلی 1
9 تخصص بیماری‌های کودکان 1
10 تخصص بیهوشی 1
11 تخصص چشم‌پزشکی 1
12 تخصص روان‌پزشکی 1
13 کارشناس ارشد مشاوره مامایی 1
14 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1
15 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) 1

بازگشت به صفحه جستجو