در حال بارگذاری...

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 6
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 6
3 کارشناسی مامایی 3
4 تخصص بیماری‌های کودکان 2
5 تخصص جراحی عمومی 1
6 تخصص زنان و زایمان 1
7 تخصص طب اورژانس 1

بازگشت به صفحه جستجو