در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 6
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 4
3 کارشناسی مامایی 3
4 تخصص بیماری‌های کودکان 2
5 تخصص جراحی عمومی 1
6 تخصص زنان و زایمان 1

بازگشت به صفحه جستجو