در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 19
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 18
3 کارشناسی مامایی 5
4 تخصص زنان و زایمان 3
5 تخصص بیماری‌های داخلی 2
6 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 2
7 تخصص بیماری‌های کودکان 2
8 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 1
9 تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی) 1
10 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری 1
11 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 1
12 تخصص جراحی عمومی 1
13 تخصص دندانپزشکی ترمیمی 1
14 تخصص روان‌پزشکی 1
15 کارشناسی ارشد بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1
16 کارشناسی ارشد علوم تغذیه 1
17 کارشناسی علوم تغذیه 1
18 کارشناسی کاردرمانی 1

بازگشت به صفحه جستجو