در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 68
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 41
3 کارشناسی مامایی 14
4 تخصص بیماری‌های کودکان 8
5 تخصص زنان و زایمان 5
6 کارشناسی علوم تغذیه 5
7 تخصص بیماری‌های داخلی 4
8 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 2
9 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری 2
10 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 2
11 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 2
12 تخصص جراحی عمومی 2
13 تخصص روان‌پزشکی 2
14 کارشناس ارشد مشاوره مامایی 2
15 کارشناسی کاردرمانی 2
16 تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی) 1
17 تخصص بیهوشی 1
18 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) 1
19 تخصص چشم‌پزشکی 1
20 تخصص طب اورژانس 1
21 تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن 1
22 فلوشیپ جراحی دست 1
23 فلوشیپ قرنیه و خارج چشمی 1
24 کارشناسی ارشد گفتاردرمانی 1
25 کارشناسی ارشد مامایی 1
26 کارشناسی ارشد کاردرمانی 1
27 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1
28 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) 1

بازگشت به صفحه جستجو