در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 17
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 15
3 تخصص بیماری‌های کودکان 3
4 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) 3
5 کارشناسی مامایی 3
6 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 2
7 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 2
8 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 1
9 تخصص بیماری‌های داخلی 1
10 تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی) 1
11 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) 1
12 تخصص زنان و زایمان 1
13 تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن 1
14 کارشناس ارشد مشاوره مامایی 1
15 کارشناسی ارشد بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1
16 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) 1
17 کارشناسی کاردرمانی 1

بازگشت به صفحه جستجو