در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

| فهرست اعضا به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی


ردیف رشته تعداد عضو
1 دکترای حرفه‌ای پزشکی 16
2 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی 15
3 کارشناسی مامایی 7
4 تخصص زنان و زایمان 2
5 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) 2
6 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) 1
7 تخصص بیماری‌های قلب و عروق 1
8 تخصص بیماری‌های کودکان 1
9 تخصص چشم‌پزشکی 1
10 دکترای تخصصی (Ph.D) طب سنتی ایرانی 1
11 کارشناسی ارشد بینایی‌سنجی (اپتومتری) 1
12 کارشناسی ارشد علوم تغذیه 1
13 کارشناسی ارشد مامایی 1
14 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) 1

بازگشت به صفحه جستجو